ME utbildnings­center i Ingelstad

Välkommen till ME-skolan i Ingelstad / Växjö och maskinförarutbildningen hos oss. Här får du lära dig att köra riktigt tunga maskiner och vara med och bygga många delar av samhället från styrhytten i din maskin.

Går du Maskinförarutbildningen i Ingelstad läser du de praktiska ämnena på ME-skolans utbildningscenter, med eget övningsområde. Där får du bland annat träna dig i att anlägga husgrunder och avlopp. Maskinerna du övar på är bandgrävare, hjullastare och hjulgrävare tillsammans med lärare som själva har jobbat i branschen. Du får många kontakter med arbetslivet genom praktikperioderna under utbildningen, som leder till jobb efter gymnasiet.

De mer teoretiska och gymnasiegemensamma ämnena läser du på Ingelstadsgymnasiet. Oavsett vilken utbildning du väljer på gymnasieskolan så får du:
Jobb direkt – Eftersom ett yrkesprogram leder till yrkesexamen.
Högskoleförberedande – Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet, kan du välja kurser som individuellt val eller utökad kurs och bli behörig för vidare studier.
Körkort – Alla elever antagna till Bygg-och Anläggningsprogrammet kan söka körkortsstipendiet där det ingår 10 körlektioner, teorilektioner samt risk 1 & 2.
Praktik (APL) – APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och är en central del av utbildningen på yrkesprogrammen.
Vänner för livet – Att bo på internat under gymnasietiden innebär att du skaffar vänner för livet!
Trygghet – Fritidspersonal finns till hands kvällar och nätter. Fritidsverksamheten bygger på gymnasieskolans värdegrundsmål och alla elever och vårdnadshavare skriver under ordningsregler som är noga utformade för elevernas trygghet och trivsel.

Maskinförare via Bygg- och anläggningsprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna. Under utbildningen får du praktik hos företagen i trakten och undervisning för körkort klass B ingår. Dessutom kan du välja ämnen så att du får behörighet för högskolestudier.

Läs mer om maskinförarutbildningen på Ingelstad gymnasiet

Maskinförare via vuxenutbildning

För dig som är 20 år eller äldre finns möjlighet att utbilda dig till maskinförare inom den kommunala vuxenutbildningen. Kurstiden är 30 veckor och innehåller sju delkurser samt grävmaskin och hjullastare. Praktik ingår med 3-4 månader och kan genomföras på hemorten om förutsättningar för detta finns. Kontakta oss för mer info om utbildningen.

ME-skolans maskinförarutbildning för vuxna

Går du Maskinförarutbildningen i Ingelstad läser du de gemensamma ämnena på

Ingelstad Naturbruksgymnasiet 3, 355 71 Ingelstad

Ta väg 27 söderut från Växjö (alt. mot Växjö om du kommer söderifrån). Sväng in i Ingelstad i rondellen vid kyrkan (Gamla Växjövägen). Följ Gamla Växjövägen genom hela samhället cirka1 km – ta vänster vid skylt Naturbruksgymnasium.

Skolans expedition hittar du i det högra vita tegelhuset vid parkeringen efter allén.

Kontaktuppgifter till våra lärare:

Per-Ola Thörn

Platsansvarig lärare

Telefon: 0470-74 84 56

Mail: per-ola.thorn@me.se

Jörgen Färdigh

Lärare

Telefon: 0470-74 84 04

Mail: jorgen.fardigh@me.se

Rickard Thulin

Lärare

Kontaktuppgifter till skolledningen:

Olof Jacobsson

Verksamhetschef – Utbildningsutveckling, personal

Telefon: 019-19 57 13

Mail: olof.jacobsson@me.se

Magnus Andersson

Verksamhetschef – Läromedel, Utrustning/Maskiner

Telefon: 08-762 70 81

Mail: magnus.andersson@me.se