ME utbildnings­center i Svalöv

Välkommen till ME-skolan i Svalöv och maskinförarutbildningen hos oss. Här får du lära dig att köra riktigt tunga maskiner och vara med och bygga många delar av samhället från styrhytten i din maskin.

Vår gymnasieutbildning

Går du Maskinförarutbildningen i Svalöv läser du de praktiska ämnena på ME-skolans utbildningscenter med eget övningsområde. Där får du bland annat träna dig i att anlägga husgrunder och avlopp. Maskinerna du övar på är bandgrävare, hjullastare och hjulgrävare tillsammans med lärare som själva har jobbat i branschen. Du får många kontakter med arbetslivet genom praktikperioderna och många av företagen rekryterar sina anställda just från ME-skolans elever, så det finns gott om jobb efter gymnasiet.

De mer teoretiska och gymnasiegemensamma ämnena läser du på Svalöfs gymnasium. Där utbildas varje år cirka 600 gymnasieelever i fem nationella program.

Eleverna arbetar i arbetslag i trivsamma lokaler.  Svalöfs gymnasiums vision är ”Lärande på riktigt”. Den ska genomsyra hela skolans arbetssätt. Skolans arbetar för att allt lärande ska ske i ett sammanhang och att det ska finnas en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet, allt för att skapa meningsfullhet och upptäcka lärande, både hos elever och personal.

Skolan serverar produkter från sitt eget lantbruk i matsalen.

Mer om gymnasieprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna och undervisning för körkort klass B ingår. Dessutom kan du välja ämnen så att du får behörighet för högskolestudier. Du läser de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, engelska, matematik etc) på Svalöfs Gymnasium, som också är huvudman.

ME-skolans bygg- och anläggningsprogram på Svalöfs gymnasium

Maskinförare via vuxenutbildning

För dig som är 20 år eller äldre finns möjlighet att utbilda dig till maskinförare inom den kommunala vuxenutbildningen. Kurstiden är 30 veckor och innehåller sju delkurser samt grävmaskin och hjullastare. Praktik ingår med 3-4 månader och kan genomföras på hemorten om förutsättningar för detta finns. Kontakta oss för mer info om utbildningen.

ME-skolans maskinförarutbildning för vuxna

Felestad 2064, 268 34 Svalöv

Kontaktuppgifter till våra lärare:

Simon Vestergaard

Platsansvarig lärare

Telefon: 040-35 25 07

Mail: simon.vestergaard@me.se

Thomas Bladh

Telefon: 040-35 26 47

Mail: thomas.bladh@me.se

Anders Hultstrand

Lärare

Telefon: 040-35 26 41

Mail: anders.hultstrand@me.se

Kontaktuppgifter till skolledningen:

Olof Jacobsson

Verksamhetschef – Utbildningsutveckling, personal

Telefon: 019-19 57 13

Mail: olof.jacobsson@me.se

Magnus Andersson

Verksamhetschef – Läromedel, Utrustning/Maskiner

Telefon: 08-762 70 81

Mail: magnus.andersson@me.se