ME utbildnings­center i Kiruna

Välkommen till ME-skolan i Kiruna och maskinförarutbildningen hos oss. Här får du lära dig att köra riktigt tunga maskiner och vara med och bygga många delar av samhället från styrhytten i din maskin.

Bli en skicklig maskinförare

På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser ut i arbetslivet. Du kommer få goda kunskaper i att hantera situationer som du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden får du tillbringa i hytten och skolan har alltid tillgång till den senaste modellen av varje maskintyp.

För att utbildningen ska möta arbetsgivarnas krav ansvarar Maskinentreprenörerna, ME, för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.

Verklighetsnära utbildning

För att du ska lyckas med utbildningen har vi hög lärartäthet och tät kontakt med branschen. Med start i årskurs 2 får du träna på att köra grävmaskin, hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. Maskinförarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare till andra yrken i branschen.

När du klarat av utbildningen har du en yrkesexamen och du kan även välja att läsa in en grundläggande högskolebehörighet. Är du snabb kan du till och med hinna ta ditt B-körkort på skoltid då skolan erbjuder både teoriundervisning och körlektioner.

Lärare som kan branschen

Utbildningen är uppdelad i två delar, där ME och Lapplands Gymnasium Kiruna ansvarar för varsin del. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du några dagar i veckan i gymnasieskolans lokaler.

Den yrkesmässiga delen genomförs av yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet och gedigna ämneskunskaper som hjälper dig att nå dina mål. Målen är satta utifrån ME:s pedagogiska modell som innebär en stor del praktiskt lärande både på skolan samt på de företag skolan har kontakt med.

Lärorik APL (Arbetsplatsförlagt Lärande)

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet efter skolan.

Maskinförare via vuxenutbildning

För dig som är 20 år eller äldre finns möjlighet att utbilda dig till maskinförare inom den kommunala vuxenutbildningen. Kurstiden är 30 veckor och innehåller sju delkurser som innefattar grävmaskin, hjullastare och grunderna i anläggning. APL-perioderna kan genomföras på hemorten om förutsättningar för detta finns. Kontakta oss för mer info om utbildningen.  
ME-skolans maskinförarutbildning för vuxna

Linnéstigen 4
981 31 Kiruna

Lapplands Gymnasiet Kiruna

Hans Björnström

Rektor Bygg- och anläggningsprogrammet
Mobil 070-229 36 86
hans.bjornstrom@lapplands.se
Läs mer om Lapplands Gymnasium här

ME-skolan

Jonas Thorstenson, VD

Telefon 08-762 70 77

jonas.thorstenson@me.se

ME-skolan

Olof Jacobsson, verksamhetschef

Telefon 019-19 57 13

olof.jacobsson@me.se