ME-skolans gymnasieutbildning

Här får du utbilda dig i en bransch där det finns gott om jobb, med många spännande arbetsmoment, värdefulla kontakter och bästa möjliga personliga utveckling.

Yrkesexamen och körkort

Vi utbildar alltid efter verklighetens krav och vill ge varje enskild elev bästa möjliga personliga utveckling. För att lyckas med det har vi hög lärartäthet, bra övningsområden och moderna fordon. I tvåan börjar träningen med grävmaskin och hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. När utbildningen är klar får du din yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet (om du valt till de ämnena). Du som är snabb kan till och med ta ditt B-körkort på skoltid.

Säkerheten först

Se film om hur vi integrerar säkerhetstänket i utbildningens alla delar.

dozer

Maskiner på schemat

På våra övningsområden lär du dig att hantera situationer du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av utbildningen sker i hytten. Våra avtal med CAT gör att vi alltid har tillgång till de senaste modellerna av varje maskintyp.

Jobba direkt eller plugga vidare?

Jobb direkt efter gymnasiet eller plugga vidare på högskolan? Går du Maskinförarutbilningen har du frihet att välja. Med några fler timmar teori i veckan tar du studenten med högskolebehörighet och kan plugga vidare till bland annat byggnadsingenjör, maskiningenjör, upphandlare eller platschef. Din lön som maskinförare är jämförelsevis hög och ger dig frihet att resa och flytta hemifrån. Direkt efter gymnasiet!

Engagerade lärare

Vi kombinerar individanpassad utbildning, modern pedagogik och lärare med stor erfarenhet av både yrket och branschen. Hos oss är får du träffa lärare som kan och förstår branschen. Vi följer upp varje elev och vet var styrkor och förbättringsområden finns. Det gör att vi kan utmana alla elever att alltid försöka nå lite längre.

hud-3

Att ansöka

När du valt en av våra skolor så söker du Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Anläggningsfordon via Gymnasieantangningen i din region.

Teori och praktik

Om du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet på någon av de gymnasieskolor som ME-skolan samarbetar med, läser du alla yrkesämnen hos oss på ME-skolan (både praktik och teori). De gymnasiegemensamma ämnena läser du på din kommunala skola. Praktik, det vi kallar arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en självklar del i utbildningen.

APL

I årskurs två och tre har du arbetsplatsförlagd utbildning som en del av utbildningen.  Alla elever får minst 15 veckors praktik, men många gör fler än så. Vi vet att det man lär sig på praktiken är viktigt när man söker jobb. För att se till att vi har bra praktikplatser samarbetar vi med företag med utbildade handledare. Tack vare våra kontakter i branschen är det stor chans att du träffar din framtida arbetsgivare redan nu!

helm

Poängplan på ME-skolans gymnasieutbildning

Är du nyfiken på hur många poäng du får i varje ämne hos oss på ME-skolan? Här kan du se en poängplan för de tre åren på gymnasiet om du vill bli anläggningsförare på Bygg- och anläggningsprogrammet.

”Här får jag ett yrke på bara tre år.

Läs hela intervjun med Christopher, elev

”Jag har själv haft företag i byggbranschen i många år och kan lära ut de sociala koderna.

Läs hela intervjun med Christer, lärare