Lärarintervju

Christer Gartmon, lärare på ME‑skolan i Bålsta.

Den som går byggettan hos oss får testa på att snickra, måla, gjuta, jobba med plåt och lära sig om byggnadshistoria. Det är viktigt att kunna grunderna i yrket när man ska bli anläggare eller maskinförare. Eleverna fostras in i arbetslivet genom praktikplatserna, men vi ser till att de har förutsättningarna. Jag har själv haft företag i byggbranschen i många år och kan lära ut de sociala koderna. Det viktigaste är att komma i tid på jobbet, då brukar det lösa sig.

Vår skola ägs av branschföretagen och vi för en ständig dialog om vilka krav som ställs för att vara anställningsbar och vilken teknik eleverna behöver behärska i arbetslivet. Alla som vill ha jobb efter skolan får det. Företagen slåss om personalen.”