Vi finns på nio platser i Sverige och har landets mest påkostade utbildning på gymnasienivå.