Läromedel

Här kan du se utdrag ur våra populära läroböcker för blivande maskinförare. De riktar sig till utbildning på Gymnasieskola, Komvux, Arbetsmarknadsutbildning och för Distansutbildning som företagslärling.

Få stöd i undervisningen med en digital licens

Inlämningsuppgifter

Läromedlen finns i tryckt samt digitalt format med uppläsningsfunktion.

Presentationer

Våra läromedel är framtagna av erkända experter inom respektive ämnesområde.

Lärarhandledning

Böckerna hålls aktuella genom
årlig uppdatering.

Arbetar du redan i branschen eller är utbildare?

Våra läromedel har blivit mycket uppskattade på skolor och företag i branschen, inom kommuner och andra utbildare har läromedlet fått en bra spridning som vi hoppas kan vara till god hjälp att kvalitetssäkra utbildningen. Det är även ett fint stöd för att fortbilda sin personal som redan jobbar i branschen sedan länge, då böckerna ger en bred bild av samtliga delar som en yrkesverksam behöver känna till.

Du köper böckerna genom vår webbshop.

Du och jobbet som maskinförare

Arbetsmiljö & säkerhet

Du är en samhällsbyggare som bygger vägar och järnvägar, röjer snö, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar…

Se utdrag

Till boken

Du och jobbet som maskinförare

Anläggningsprocesser

Du som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen fyller en viktig samhällsfunktion. Du bidrar till att utveckla och underhålla vår gemensamma infrastruktur för att samhället ska kunna fungera.
Du är en samhällsbyggare som bygger vägar och järnvägar, röjer snö, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor…

Se utdrag

Till boken samt frågeformulär med mera

Du och jobbet som maskinförare

Maskiner och Teknik

Boken fokuserar på maskintyperna grävmaskin och hjullastare som normalt ingår i en grundutbildning. Övriga maskintyper berättar vi mer översiktligt om. Du få lära dig om regler och behörigheter både när det gäller jobbet och för anläggningsmaskinerna…

Se utdrag

Till boken samt frågeformulären

Planer, mallar och blanketter

På den här sidan samlar vi en del mallar, blanketter och planer som är bra att känna till för dig som maskinförare.
Här finns även en ME-handboken – den innehåller det mesta du som maskinentreprenör behöver veta.

Till materialet

Kontakt

Har du frågor kring läromedlet eller önskar någon form av support kan du vända dig till våra Verksamhetsutvecklare/lärare:

Thomas Bladh
040 – 35 26 47

Per-Ola Thörn
0470 – 74 84 56