Maskinförare 2020

ME-skolan samarbetar med Ahlsell för att få fler elever att välja maskinförarutbildningen, öka medvetenheten om utbildningen och jobba för en bransch som välkomnar en ny generation maskinförare.

I projektet genomförs en rad marknadsföringsaktiviteter för att nå nya målgrupper, där förebilder lyfts fram och samarbeten startas för att med kraft förändra attityder och öka söktrycket på utbildningen.