Poängplan för ME-skolan

När du studerar hos oss väljer du att bli anläggningsförare på Bygg- och anläggningsprogrammet. Följande poängplan gäller för de tre åren.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
   
Kurser inom programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
   
Inriktning Anläggningsfordon
Studievägskod: BAANL
900 p
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare process 100
   
Programfördjupningspaket 300 p
Anläggning – ledningsbyggnad 200
Anläggning – vägbyggnad 100
   
Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p
   
Summa totalt 2 500 p