Samarbeten

Vi samarbetar med branschen för att du ska få köra moderna maskiner, få yrkeserfarenhet och kontakter med arbetslivet redan i skolan.

Genom våra samarbeten kan vi ge dig de allra bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra maskinförare, där elevernas utveckling är ständigt i fokus. Det ger också bra förutsättningar för att hålla hög lärartäthet med pedagoger som förstår vilka krav branschen har.

Maskiner från CAT

På våra utbildningar får du köra de senaste maskinerna från CAT med den modernaste tekniken. Allt för att din utbildning ska förbereda dig för yrkeslivet på allra bästa sätt.

Företag med praktikplats

Praktik, det vi kallar arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en självklar del i utbildningen. Alla får minst 15 veckor APL, men många gör fler än så. För att se till att vi har bra APL-platser för våra elevers praktik, samarbetar vi med olika företag med utbildade handledare.